Onder persoonlijkheid verstaan we het geheel van psychologische eigenschappen of mechanismen van een persoon die bepalen hoe je met je omgeving omgaat. Het is het geheel van gedachten, gevoelens, gedragingen die iets zeggen over jezelf en die bepalen hoe je in het leven staat.

We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als je door je innerlijke beleving en gedrag geregeld in conflict komt met je omgeving. Dit wordt gekenmerkt door een starre, onbuigzame houding die een hindernis vormt voor je functioneren. Dit uit zich vaak in moeilijk  bij te sturen gedrag.