Cognitieve gedragstherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek komt duidelijk naar voor dat Cognitieve Gedragstherapie (CGT) werkzaam is voor verschillende psychische klachten. CGT is gebaseerd op de leertheorie en gericht op het veranderen van gedrag (doorbreken van bepaalde gedragspatronen) en gedachten wat zijn impact heeft op emoties.  Dit gebeurt binnen een actieve en directe aanpak. Het doel van psychotherapie is – op basis van verschillende methoden en technieken – het verbeteren van je dagelijks functioneren door te streven naar anders voelen, denken en/of doen. Hoe dit er concreet uitziet voor jou, wordt in onderling overleg bepaald.

Bij ViaCognito staan de woorden openheid, discretie, duidelijkheid, overleg, respect, eigenheid, transparantie  en professionaliteit centraal. De deontologische regels en het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

Doelgroep

ViaCognito levert psychotherapeutische ondersteuning voor jongeren en volwassenen met diverse psychische klachten:

  • Eetstoornissen (Anorexia Nervosa // Boulemia Nervosa // Binge-eating)
  • Angstklachten (dwang, fobie, sociale angst, faalangst,…)
  • Negatieve gedachten (piekeren, perfectionisme,…)
  • Psychosomatische klachten
  • Zelfbeeld, onzekerheid
  • Vragen rond identiteit
  • Communicatie, assertiviteit
  • Persoonlijkheidsstoornissen